Carta de servicios y compromiso

Contenido en el idioma por defecto

     

Compromís del SRI amb la qualiat

Contenido en el idioma por defecto

El Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la Universitat vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es duguin a terme en l’àmbit de les seves competències.

Es compromet a: 

 • Promoure la internacionalització de la UIB fomentant programes i activitats específiques.
 • Promocionar, de manera activa, la mobilitat de tots els membres de la comunitat universitària en els programes que es gestionen des del SRI.
 • Millorar la projecció i presència internacional de la UIB.
 • Establir convenis de col·laboració universitària amb altres universitats i amb entitats no universitàries.
 
Contenido en el idioma por defecto

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei de Relacions Internacionals
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Son Lledó, Rectorat
  • Campus universitari.
  • Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • sri.qualitat@uib.cat
  • Telèfons: 971 17 31 20 - 27 64 - 24 61 - 26 49 - 971 25 96 11 Fax: 971 17 2763 
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 10 a les 14 hores (excepte el mes d’agost)
  • Estiu: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores (juliol i fins al 15 de setembre)
 • Pàgina web 

Missió, visió i valors 

Missió

El Servei de Relacions Internacionals és un servei depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària. Promou i gestiona la mobilitat de la comunitat universitària a altres institucions d’ensenyament superior, mitjançant acords o convenis de col·laboració. A més, impulsa les relacions internacionals de la UIB amb la gestió i el seguiment de projectes i convenis específics.

Visió

Des del Servei de Relacions Internacionals volem promoure la internacionalització de la UIB fomentant programes i activitats específiques per millorar la seva projecció i presència internacional. Aquesta internacionalització s’ha d’entendre com a element transversal en les activitats pròpies de la UIB que, afecta a tots els grups i col·lectius que conformen la comunitat universitària.

A més, treballam per ser un servei en procés de millora contínua pel que fa a la gestió interna dels diferents programes i projectes i de la formació del personal del Servei.

Valors

 • Eficàcia
 • Eficiència
 • Especialització i professionalitat
 • Entusiasme
 • Responsabilitat
 • Dinamisme
 • Actualització
 • Empatia

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

 Aquests són els serveis més rellevants que es donen al Servei de Relacions Internacionals:

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El SRI té previstes diferentes actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

4. Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, el cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2014