Carta de servicios y compromiso

Contenido en el idioma por defecto

     

 
Contenido en el idioma por defecto

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei de Relacions Internacionals
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Son Lledó, Rectorat
  • Campus universitari.
  • Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • sri.qualitat@uib.cat
  • Telèfons: 971 17 31 20 - 27 64 - 24 61 - 26 49 - 971 25 96 11 Fax: 971 17 2763 
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 10 a les 14 hores (excepte el mes d’agost)
  • Estiu: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores (juliol i fins al 15 de setembre)
 • Pàgina web 

Missió, visió i valors 

Missió

El Servei de Relacions Internacionals és un servei depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària. Promou i gestiona la mobilitat de la comunitat universitària a altres institucions d’ensenyament superior, mitjançant acords o convenis de col·laboració. A més, impulsa les relacions internacionals de la UIB amb la gestió i el seguiment de projectes i convenis específics.

Visió

Des del Servei de Relacions Internacionals volem promoure la internacionalització de la UIB fomentant programes i activitats específiques per millorar la seva projecció i presència internacional. Aquesta internacionalització s’ha d’entendre com a element transversal en les activitats pròpies de la UIB que, afecta a tots els grups i col·lectius que conformen la comunitat universitària.

A més, treballam per ser un servei en procés de millora contínua pel que fa a la gestió interna dels diferents programes i projectes i de la formació del personal del Servei.

Valors

 • Eficàcia
 • Eficiència
 • Especialització i professionalitat
 • Entusiasme
 • Responsabilitat
 • Dinamisme
 • Actualització
 • Empatia

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

 Aquests són els serveis més rellevants que es donen al Servei de Relacions Internacionals:

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El SRI té previstes diferentes actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

4. Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, el cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2014